Lagunat e Kune–Vainit

Kune-Vain, Tale, Albania
+355 69 236 5066

Përshkrimi i biznesit:

Zyrtarisht, sipërfaqja e Zonës së Mbrojtur është 2,300 ha. Nga vitet 1990 deri në ditët tona, shumë projekte dhe plane kanë propozuar të zgjerojnë këtë sipërfaqe, për sa kohë ky zgjerim është i dobishëm për qëllime konservimi dhe për përdorimet afatgjata të resurseve të zonës nga komuniteti lokal.

Laguna e Kune Vainit është një sistem ligatinash, ku përfshihen laguna e këneta, ujëra detare dhe bregdet, toka nën nivelin e detit dhe pyje tipike bregdetare, shkurre mesdhetare, rrjedhje ujore dhe toka bujqësore e kullota.

Ishulli i Kunes është një zone e mbrojtur e veçantë, shumë i rëndësishëm për zogjtë IBA (Zonë e Rëndësishme Zogjsh) në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Speciet kryesore që i japin këtë status janë Ardeidet and Phalocrocoridet.

Gjithashtu dhe speciet e kërcënuara globalisht si rosat e egra (Phalacrocorax carbo), breshkat e detit (Caretta caretta), dhe foka mesdhetare (Monachus monachus) janë parë më rrallë në këto zonë. Kurse pelikani (Pelecanus crispus), në këtë zonë, konsiderohet fare i rastit ose “i zhdukur”. Prova e fundit e shfaqjes së tij është viti 1993.

 

Adresa: Kune-Vain, Tale, Albania

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Orari:

Always Open

Informacion shtesë:

Kategoria:
Paketa: