MENUMENU

Albania Discover eshte e para dhe e vetmja platforme ne Shqiperi e cila startoi si fituese në konkursin për sipërmarrjet e krijuara nga idetë inovative nga"Minsitria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregtisë dhe Sipërmarrjes” Platforma siguron një kanal të mirë të marketingut te bizneseve ne 12 qarqe te Shqiperise, Eshte lehtesisht të aksesueshëm si faqe on-line.Ne kete platforme gjenden të gjitha natyrat e bizneseve(individuale, të vogla, të mesme dhe të mëdha) si dhe destinacionet turistike dhe vendodhjen e bizneseve.


Download APP

Accommodation

Restaurant

Agency

Public Transport

Bar & Pubs